Uileg over Ons logo

U ziet een cirkel van diamanten met daaronder de initialen van de naam van onze gemeente gespiegeld: RG. De diamanten symboliseren de gemeente van Jezus Christus: de gelovigen zijn in Gods ogen als kostbare edelstenen. (Jesaja 43:4a 4 Omdat u kostbaar bent in Mijn ogen en hooggeschat en Ik u liefheb…). Ruwe diamanten moeten echter geslepen worden om ze extra te laten glanzen en de waarde tot z’n recht te laten komen. In ons logo passen de edelstenen ook in elkaar en vormen ze één geheel. Dat kan alleen als ze geslepen zijn. Zo hoort de gemeente van Jezus Christus een eenheid te vormen. Alle stenen zijn weer verschillend, zoals ook wij verschillend mogen zijn. We hebben verschillende ‘kleuren’. Iedereen heeft een ander verleden en een ander karakter, vaak gevormd dóór dat verleden. Maar God plaatst ons bij elkaar door ons te bewerken, te vormen tot één volmaakt geheel in de Zon van de Gerechtigheid, Jezus Christus. Dat slijpen is een intensief en pijnlijk proces, maar het loont de moeite! God neemt ons aan zoals wij zijn, we mogen komen zoals we zijn maar we mogen niet blijven zoals we zijn. We worden gevormd naar het beeld van Christus. Zo ‘passen’ wij in die Zon van de Gerechtigheid en vormen we samen met Jezus een prachtige stralenkrans.

“totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus” (Efeziërs 4:13).

De initialen van de Revival Gemeente zijn gespiegeld. We spiegelen ons aan elkaar en vooral aan Jezus. Als u goed kijkt, vormen de twee ‘R’s’ tevens twee personen die met de rug tegen elkaar aan zitten. Zo zijn wij elkaar tot steun; alleen dan kan de gemeente sterk zijn. De gespiegelde G vormt tegelijkertijd een ‘J’ van Jezus. Hij vormt de eerste letter; Hij gaat voorop. Jezus is de Eersteling! De ‘G’ van gemeente komt achteraan: alleen als wij als Gemeente Jezus volgen, komen wij tot onze bestemming.