RG Preken 2016

RVG Oss Shabbat/Zaterdag 

02 01 2016 Gods plan voor je leven, ‘an expected end’!

RVG Oss Shabbat/Zaterdag

9 1 2016 Het gebed van een Rechtvaardige vermag veel,

RVG Oss Shabbat/Zaterdag

16 01 2016De kracht van Jezus bloed, het bloedende hart van Jezus. (1)

RVG Oss Shabbat/Zaterdag

23 01 2016 De kracht van Jezus bloed,  (2) Johannes 18:19

RVG Oss Shabbat/Zaterdag

30 01 2016 “en gij, wie zegt gij dat ik ben?” Marcus 8:29

RVG Oss Shabbat/Zaterdag

06 02 2016 Een schoon geweten. Hebreeen 9:14

RVG Oss Shabbat/Zaterdag

13 02 2016 Een gereinigd geweten. Hebreeen 14:9  Deel2

RVG Oss Shabbat/Zaterdag

20 02 2016 De HEER zal genade en ere geven

RVG Oss Shabbat/Zaterdag

27 02 2016 Wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel.

Markus 8:37

RVG Oss Shabbat?Zaterdag

05 03 2016

Romeinen 5:14

RVG Oss Shabbat/Zaterdag

12 03 2016 Vervolg van de preek  over het 7x bloeden van Jezus

RVG Oss Shabbat/Zaterdag

19 03 2016 Het 7-voudig lijden van Christus. Markus 10:32-34

RVG Oss Shabbat/Zaterdag

26 03 2016 Poerim of Pasen

RVG Oss Shabbat/Zaterdag

02 04 2016 een nieuwe schepping 2 korinthe 5

RVG Oss Shabbat/Zaterdag

09 04 2016 En er was een regenboog rondom de troon, openbaring 4:3

RVG Oss Shabbat/Zaterdag

16 04 2016 de genade gave van God.

Romeinen 5

RVG Oss Shabbat/Zaterdag 

30 04 2016 Want van U is het Koninkrijk.

Mattheüs 6:9-13

RVG Oss Shabbat/Zaterdag

07 05 2016 Hemelvaartsdag, Bevrijdingsdag Handelingen 1:1-12

RVG Oss Shabbat/Zaterdag

14 05 2016 Zie Ik maak alle dingen nieuw! Openbaring 21

RVG Oss Shabbat/Zaterdag

21 05 2016 De overvloedige genade van God. Romeinen 5

RVG Oss Shabbat/Zaterdag

28 05 2016 De Here zal het goede niet onthouden  Psalm 84:12

RVG Oss Shabbat/Zaterdag

04 06 2016 Ware nederigheid Spreuken 13

RVG Oss Shabbat/Zaterdag

18 06 2016 Het koninkrijk van God.

markus 4:-26-34

RVG Oss Shabbat/Zaterdag 

25 06 2016 Het bereik van Gods genade  Romeinen 5

RVG Oss Shabbat/Zaterdag

23 07 2016 Ware nederigheid. Daniel 4

RVG Oss Shabbat/Zaterdag 

30 07 2016 Strijd in je denken. Efeziers 6:10-18

RVG Oss Shabbat/Zaterdag

06 08 2016 De 24 tronen rondom Gods troon. Openbaring 4

RVG Oss Shabbat/Zaterdag 

03 09 2016 geest, ziel en lichaam (1) 1 Thess. 5

RVG Oss Shabbat/Zaterdag 10 09 2016 geest. ziel en lichaam (2) Filemon

RVG Oss Shabbat/Zaterdag

17 09 2016 Welzalig de mens die op U vertrouwt! Psalm 84

RVG Oss Shabbat/Zaterdag

24 09 2016 Elia, de Tisbiet.

1 Koningen 16:8-17

RVG Oss Shabbat/Zaterdag

01 10 2016 Het Heilig Avondmaal :  doe dit tot Mijn gedachtenis.

Lukas 22

RVG Oss Shabbat/Zaterdag

16 10 2016 Middelaar van het Nieuwe verbond

Heb. 9:15

RVG Oss Shabbat/Zaterdag

29-10-2016 dood of leven? Romeinen 5

RVG Oss Shabbat/Zaterdag

05-11-2016

PAULUS DOORN IN HET VLEES.
2 Korinthe 12

RVG Oss Shabbat/Zaterdag

12 11 2016 Neemt, eet, dit is Mijn lichaam…. Matteus 26:14-30 

RVG Oss Shabbat/Zaterdag

19 11 2016 

Elia en de weduwe van Zarfath.
Gods rijke voorziening 2
1-koningen 17

RVG Oss Shabbatat/Zaterdag

26 11 2016

Gods overvloedige genade Romeinen 5:18 

RVG Oss Shabbat/Zaterdag

03 12 2016

Want deze God is onze God. Psalm 48:15

RVG Oss

Shabbat/Zaterdag

10 12 2016

Hoe we de wedloop kunnen winnen 1

Hebr 12 

RVG Oss Shabbat/Zaterdag

17 12 2016

Elia: vuur uit de hemel 2 Koningen 1 

RVG Oss Shabbat/Zaterdag

24 12 2016

Hoe we de wedloop kunnen winnen

2 Hebr 12