RG Preken 2015

RVG Oss Shabbat/Zaterdag

3 01 2015 Waarom God geprezen wil worden

RVG Oss Shabbat/Zaterdag

10 01 2015 Het bloed van Jezus Openbaring 12

RVG Oss Shabbat/Zaterdag

17 01 2015 De wapens van Gideon Deel 2 Richteren 7

RVG Oss Shabbat/Zaterdag

24 01 2015 De wapens van Gideon Deel 3

RVG Oss Shabbat/zaterdag

01 02 2015

Psalm 84 verzen 9 en 10

RVG Oss Shabbat/Zaterdag

14 02 2015 Het heiligende bloed van Jezus Hebr. 13:8

RVG Oss Shabbat/Zaterdag 

22 02 2015 Ruth op de akker van Boaz

RVG Oss Shabbat/Zaterdag

28 02 2015 De betekenis van de doop . mat.3

RVG Oss Shabbat/Zaterdag

07 03 2015 De geestelijke betekenis van het Purimfeest

RVG Oss Shabbat/Zaterdag

14 03 2015 Roep Mij aan in de dag der benauwdheid Ps.50

RVG Oss Shabbat/Zaterdag

21 03 2015 Jezus op de troon Opb.4

RVG Oss Shabbat/Zaterdag

28 03 2015 Het zaad van het Woord Marcus 4

RVG Oss Shabbat/Zaterdag 04-04-2015 Pesach 2015

RVG Oss Shabbat/Zaterdag

11 04 2015 Gods volkomen en eeuwige verlossing. Heb. 9

RVG Oss Shabbat/Zaterdag

18 04 2015 Gedoopt in de dood van Jezus

Romeinen 6

RVG Oss Shabbat/Zaterdag

25 04 2015 Jonathan en zijn wapendrager. 1 samuel 14:1-15

RVG Oss Shabbat/Zaterdag

02 05 2015 … en zie, daar vloeide honing.

1 Samuel 14:24-46

RVG Oss Shabbtat/Zaterdag 09 05 2015 De “autoriteit”van de duivel. Markus 5:1-20

RVG Oss Shabbat/Zaterdag

16 05 2015 De Hemelvaart van Christus Johannes 14

RVG Oss Shabbat/Zaterdag

23 05 2015 Pinksteren / Shavoeot Handelingen 2

RVG Oss Shabbat/Zaterdag

30 05 2015  …. en leid ons niet in verzoeking. Matt. 6-13

RVG Oss Shabbat/Zaterdag

06 06 2015 De betekenis van het Heilig Avondmaal Lucas 22:14-22

RVG Oss Shabbat/Zaterdag

13 06 2015 Ik neem geen eer van mensen aan. Johannes 5:19-47

RVG Oss Shabbat/Zaterdag

27 06 2015 Aanschouw toch Uw gezalfde Koning. Psalm84

RVG Oss Shabbat/Zaterdag

04 07 2015 Verlos ons van de boze. 

Mattheus 6:5-15

RVG Oss Shabbat/Zaterdag

11 07 2015 Verborgen zonden en genezing. Markus 2:1-13

RVG Oss Shabbat/Zaterdag

18 07 2015 Gods ware liefde (1) 1 Johannes 4

RVG Oss Shabbat/Zaterdag

25 07 2015 Gods ware liefde.  Deel 2 

Efeziërs 4:17-32

RVG Oss Shabbat/Zaterdag

15 08 2015 JAAG JE DROMEN NA ! 

1 Samuel 22:1-5

RVG OSS Shabbat/Zaterdag 22-08-2015 Gods ontzagwekkend genade.  Rom. 5 en 6

RVG Oss Shabbat/Zaterdag

05 09 2015 Vlees of Geest? Romeinen 8

RVG Oss Shabbat/Zaterdag

12 09 2015 De storm op het meer. Markus 4:35

RVG Oss Shabbat/Zaterdag

19 09 2015 Hoe om te gaan met de  vluchtelingencrisis

RVG Oss Shabbat/Zaterdag 26-09-2015  Liever in het huis van mijn God.

Psalm 84

RVG Oss Shabbat/Zaterdag 03-10-2015

Openbaring 4:3

RVG Oss Shabbat/Zaterdag

10 10 2015 En Hij Die daar zat, 

Openbaring 4:3a

RVG Oss Shabbat/Zaterdag

17 10 2015 het reinigende bloed van Jezus. Heb. 9

RVG Oss Shabbat/Zaterdag

24 10 2015 Zingt vrolijk, gij onvruchtbare!

Jesaja 54

RVG Oss Shabbat/Zaterdag 

31 10 2015 Laat ons de belijdenis van de hoop  Hebreeen 10-11

RVG Oss Shabbat/Zaterdag

7 11 2015 Verzoening door Christus.

Romeinen 5

RVG Oss

Shabbat/Zaterdag

14 11 2015 De dood van Uzza 2 Samuel 6

RVG Oss Shabbat/Zaterdag

21 11 2015 WAAROM SOMMIGE MENSEN DIE WEL GELOVEN .

Mattheus 17:14-21

RVG Oss Shabbat/Zaterdag 

2015 God de Heer, zo goed, zo mild, Psalm 84 (deel1)

RVG Oss Shabbat/Zaterdag

2015 God de Heer, zo goed, zo mild,

Psalm 84 (deel2)

RVG Oss Shabbat/Zaterdag 

26 12 2015 Jezus het levende Brood.

Markus 8:10-21