Preken 2013

RVG Oss Samenkomst 05-01-2013. Een nieuw fundament .

RVG Oss Samenkomst 12-01-2013 Een hoop die zeker is . Romeinen 5

RVG Oss Samenkomst 19-01-2013.Voor eens en altijd gereinigd.

Hebreeen 9:11

RVG Oss Samenkomst 26-01-2013 Hogepriester van toekomstige ( heils )  goederen

RVG Oss Samenkomst 09-02-2013 Laten wij niet moe worden om Goed te doen .Gelaten 6:9

RVG Oss Samenkomst 16 02 2013 Gedoopt in de dood van Christus. (Romeinen 6:3)

RVG Oss Samenkomst 23-02-2013 Zelfs vindt de mus een huis, O Heer Ps.84:4

RVG Oss Samenkomst 02-03-2013 Ik raad u aan dat u van Mij goud koopt… Openbaring 3:18

RVG Oss Samenkomst 09-03-2013

Johannes 6:21

RVG Oss Shabbat/zaterdag 23-03-2013 Een nieuw Begin

RVG Oss Shabbat/Zaterdag 06-04-2013 De balans opmaken Psalm 40

RVG Oss Shabbat/Zaterdag 20-4-2013 

Hebreeën 9:11 Maar toen is Christus verschenen

RVG Oss Shabbat/Zaterdag 27-04-2013  Een levende hoop 1 Petrus 1

RVG Oss Shabbat/Zaterdag 18-05-2013 Pinksteren en een heilig priesterschap

RVG Oss Shabbat/Zaterdag

01 06 2013 De geestelijke betekenis van het beweegoffer Exodus 29

RVG Oss Shabbat/Zaterdag

22 06 2013 Hoe kun je afrekenen met je angsten

RVG Oss  Shabbat/zaterdag

29 06 2013 Christus voor de krachtelozen

( Rom 5:6 )

RVG Oss Shabbat/Zaterdag

06 07 2013  Geef nooit op

RVG Oss  Shabbat/Zaterdag

13 07 2013 HERE maak mij Uw wegen bekend (Psalm 25:4)

RVG Oss Shabbat/Zaterdag

17 08 2013 Wij zijn geen verzinsels nagevolgd .

2 Petrus 1:16

RVG Oss  Shabbat/Zaterdag

24 08 2013 Psalm 84

RVG Oss Shabbat/Zaterdag

31 08 2013 Christus is voor ons gestorven toen wij nog zondaars waren

RVG Oss Shabbat/Zaterdag

07 09 2013 Hoe kan ik afrekenen met mijn zonden?

RVG Oss Shabbat/Zateradg

14 09 2013 Jom ha-Kippoeriem ofwel Dag van de Vergevingen

RVG Oss Shabbat/Zaterdag 

21 09 2013 De geestelijke betekenis van het  Loofhuttenfeest

RVG Oss Shabbat/Zaterdag

05 10 2013 Hoort naar Mij. gij die naar gerechtigheid jaagt!

RVG Oss Shabbat/Zaterdag

12 10 2013 Welzalig de mens van wie de kracht in U Is Ps84:6

RVG Oss Shabbat/Zaterdag

02 11 2013 Of weet gij niet, dat wij allen, die in Christus

RVG Oss  Shabbat/Zaterdag

09 11 2013 Leer mij HERE! Psalm 25:5

RVG Oss Shabbat/Zaterdag

16 11 2013 U bent de God van mijn heil! 

Psalm 25:5b

RVG Oss Shabbat/Zaterdag

23 11 2013 Het bloed van Yeshua / Jezus

RVG Oss Shabbat/Zaterdag

30 11 2013 Chanoeka en het bloed van Jezus!

RVG Oss Shabbat/Zaterdag

07 12 2013 De meerdere tabernakel Heb 9:11

RVG Oss Shabbat/Zaterdag

14 12 2013 Als zij door het dal der moerbeziënbomen

RVG Oss Shabbat/Zaterdag

21 12 2013 Al ga ik door een dal  Psalm 84:6b

RVG Oss

Shabbat/Zaterdag

28 12 2013 Maak van God je bron Psalm 84:7