Waarom Sabbat?

 

Over het onderwerp ‘Shabbat of zondag’ zijn boeken vol geschreven. Deze website is niet bedoeld om dit uitgebreide onderwerp uitvoerig te bespreken. Laten wij maar gewoon naar voren brengen waarom wij de Shabbat vieren. In de Revival Gemeente zien wij de Shabbat (zaterdag) als de dag van rust zoals God die oorspronkelijk bedoeld had bij de scheppingsorde. In de eerste hoofdstukken van de Bijbel zien we hoe God de Shabbat zegent, heiligt en daarmee apart zet voor de hele schepping. Zelfs de dieren mochten rusten. Het is dus een scheppingsorde, niet alleen bedoeld voor het Joodse volk dat toen nog niet eens bestond, maar voor de hele schepping. God is een onveranderlijke God. Daarom zien we de hele Bijbel door dat de zaterdag de dag is die apart is gezet door God om te rusten. Jezus vierde de Shabbat, de discipelen deden dat, Paulus ook. Waar Paulus tegen ageert is de wettische verplichtingen die Judaïsten oplegden aan christenen om de wetten van Mozes te gaan houden als voorwaarde voor het heil. Je hebt geen streepje vóór bij God als je de sabbat viert. We zien het gewoon als een mooie dag voor God, een mooie dag om Hem en elkaar te ontmoeten in het gepredikte Woord. Ook zien we de Shabbat als een dag met een profetische lading: het spreekt van de rust die we mogen ingaan door het geloof in Jezus Christus, de rust die overblijft voor het volk van God. De Shabbat wijst alvast heen naar het Rijk van de Messias, het 1000-jarig Vrederijk, waar er eindelijk rust zal zijn voor het volk van God. Voor ons is de Shabbat niet een wet maar juist een geweldig teken van het mogen rusten in het volbrachte werk van Christus. Het is een proclamatie van het feit dat er niks meer van ons bij hoeft, maar dat we mogen rusten in Hem, Die ons Vrede heeft gebracht met God. Shabbat betekent dan ook letterlijk rust. In die rust mogen we ingaan door geloof, niet door werken der wet.

 

We voelen ons verbonden met elke broeder en zuster die gelooft in de Here Jezus Christus en in Zijn opstanding, ook al komen zij op de zondag bij elkaar. Het is fijn en goed om de sabbat te vieren, maar het is geen voorwaarde voor het heil. Die ligt alleen in het geloof in Jezus Christus.