Opzoek naar God/Jezus

Veel mensen zijn ten diepste op zoek naar God, al herkennen ze dat niet altijd zo. Maar diep van binnen is er vaak onrust, onvrede over het leven dat zomaar voorbij lijkt te gaan en zo weinig te betekenen lijkt te hebben. Ook is er veel nood en verdriet en een hartstochtelijk verlangen in het hart van ieder mens naar aandacht, liefde, geborgenheid, kortom: AANVAARDING!

AANVAARDING is de diepste behoefte van de mens. Des te verdrietiger is het dat afwijzing zo ontzagwekkend vaak voorkomt, met alle gevolgen van dien.

Wij geloven dat God wil voorzien in al die nood. Wij helpen u graag om God te vinden. Hij is niet ver bij u vandaan en Hij verlangt ernaar om genadig te zijn (Jeremia 29)

Neemt u alstublieft contact met ons op om u verder te helpen om God te leren kennen. God laat Zich kennen en vinden door Jezus Christus, Gods Zoon, Die mens is geworden om de kloof tussen God en mensen te overbruggen door het Kruis op Golgotha. Door Zijn dood en opstanding is de kloof tussen God en mens definitief beslecht. Daarom is er ook hoop voor uw leven, hoe treurig uw situatie misschien vandaag ook is. Morgen kan het anders zijn!