Heilig Avondmaal

Eén keer per week vieren we als gemeente het Heilig Avondmaal. Met deze bijzondere maaltijd denken we terug aan het lijden en sterven van onze Heer, Jezus Christus en zien we tegelijkertijd vooruit naar Zijn komst en naar de Bruiloft van het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Het Avondmaal is bestemd voor elke wedergeboren gelovige, die belijdt dat Jeshua Heer van zijn/haar leven is. Ook is voorwaarde dat zonden beleden zijn en dat men niet in onenigheid met iemand leeft door eigen schuld. Met dit Avondmaal brengen we tot uitdrukking dat we ons één weten met onze Heer, Jezus Christus. Eén in Zijn dood, één in Zijn opstanding en één in Zijn heerlijkheid.