Genezing & Bevrijding

 

We geloven dat in het verlossingswerk van onze Here Jezus Christus ook in genezing van onze sterfelijke lichamen en in bevrijding van boze geesten is voorzien. Dat betekent dat er in onze gemeente zieken worden genezen in de Naam van Jezus en mensen die gebonden zijn door demonen worden bevrijd. We hebben door de kracht van Jezus al vele genezingswonderen en bevrijdingen mogen meemaken. Genezing komt uit het hart van Jezus. God wil niet dat mensen ziek zijn. Daarom ging Jezus genezend rond en genas Hij iedereen die genezing nodig had. Het hoort bij het karakter van Jezus om mensen te genezen en te herstellen. Omdat Jezus Christus gisteren en heden Dezelfde is en tot in eeuwigheid (Hebreeën 13:8), geloven wij (en ervaren wij) dat Hij nog steeds genezend rond gaat, door de kracht van de Heilige Geest.

 

Daarbij kunnen zieken ook gezalfd worden met olie. (Jakobus 5) Jezus geeft Zijn discipelen de opdracht om zieken de handen op te leggen en te genezen. Daarom gaan we in deze genezingsbediening staan vanuit de autoriteit van Jezus Christus.

 

Er blijven ook vragen over en we begrijpen niet altijd alles. Soms is het ‘wandelen in geloof, niet in aanschouwen’, en dat kan lastig zijn. Maar we mogen steeds meer inzicht krijgen in Gods principes van genezing en verwachten ook in de toekomst veel te mogen zien van Gods wonderbare werken.

 

Bevrijding van boze geesten

 

In het verlossingswerk van de Here Jezus is ook in de bevrijding van gebondenen door boze geesten voorzien. Veel mensen zijn in meer of mindere mate in de macht van satan gekomen en worden geteisterd door allerlei angsten, dromen, aanvallen van wanhoop, duisternis en ziektes. Meestal is er sprake van demonen die mensen proberen kapot te maken. Deze demonen of boze geesten moeten wijken in de naam van Jezus. In de naam van Jezus Christus mogen mensen die in hun vrijheid beperkt worden door binding van demonische machten, de vrijheid ontvangen door de autoriteit van Christus, waarin de gelovigen mogen gaan staan. Zo is er vrijheid mogelijk voor ieder mens die de toevlucht neemt tot Jezus! Soms is dat een langdurige kwestie, die veel geduld en volharding vraagt. Maar uiteindelijk zullen alle machten der duisternis moeten wijken in Jezus’ Naam, Die een Naam is boven elke andere naam!

 

Onder de button ‘Getuigenissen’ treft u diverse getuigenissen aan van mensen die bevrijd en/of genezen zijn.

 

Onder de button ‘Principes van bevrijding’ treft u belangrijk onderwijs aan over bevrijding. Neemt u daar s.v.p. kennis van. Wij verwachten dat onze bediening van bevrijding voor steeds meer mensen van groot belang zal zijn. Nu al komen er vaak mensen van buitenaf om bevrijd te worden. Het is geweldig om te zien wat God doet in kapotgemaakte mensenlevens!

 

De volgende klachten/verschijnselen kunnen wijzen op demonische bindingen: angsten/fobieën, stemmen in je hoofd, nachtmerries, verslavingen, seksuele onreinheid, zelfbeschadiging, eetstoornissen, roken, seksverslaving, occulte ervaringen, uittredingen, magnetisme, accupunctuur, haat, drift, lust, vloeken vanuit je voorouders, afwijzing, minderwaardigheidscomplex, vrees, onvergevingsgezindheid, porno, overspel, slapeloosheid, enge verschijningen, bewegende attributen, duivelse muziek, wicca, hekserij, Oosterse religies, sjamanen, bezweringen, verkeerde handopleggingen, misbruik, enz.

 

Als u hier in meer of mindere mate mee te maken heeft (gehad) is bevrijding meestal noodzakelijk.

 

Als u bevrijd moet worden, neem dan contact met ons op: 06-40303332. Of schrijf een email via het contact formulier op deze website met de klachten en vragen waar u mee zit.

 

We proberen iedereen te helpen!