Gebed

Elke week is er een tijd voor gezamenlijk gebed. Het hoeft geen betoog dat het gebed een belangrijke plaats inneemt in de Gemeente van Jezus Christus. Als u de bidstond wilt bijwonen, neemt u dan eerst even contact op met onze pastor A.C. de Groot. Dit omdat er soms gebeden wordt voor privacygevoelige zaken.