De Revival gemeente is met vakantie van :

4 t/m 18 Augustus er zijn dan geen samenkomsten in

de school waar we samen komen