Aanbidding

De Revival Gemeente heeft een passie voor aanbidding en lofprijzing. Daarvoor wordt een belangrijk deel van de samenkomst vrijgemaakt. 

De psalm zegt:
 Psalmen 22:3 (22:4) Maar U bent heilig, U troont op de lofzangen van Israël.
 
Het is geweldig om samen God te mogen aanbidden. Daarvoor is de mens ten diepste gemaakt, om zijn Schepper te prijzen. Zelfs de natuur jubelt mee voor Zijn Heilige Naam! We zijn gezegend met muzikaliteit die we in willen zetten voor Gods eer. Het heeft ons hart om de gemeente mee te nemen in de aanbidding en dat maakt het tot een bijzondere ervaring. Het gebeurt vaak dat mensen worden aangeraakt door de lofprijzing. Wat bedoeld is om God te zegenen, keert zo als een zegen op ons terug!

Onze ervaring is ook dat de duivel aanbidding haat. Dat stimuleert ons om extra ons best te doen ! Aanbidding baant vaak ook de weg voor de Heilige Geest om op bijzondere wijze tot ons te spreken. Het geeft vrijheid, kracht, bemoediging, doorbraak en inspiratie. Maak het mee!