Welkom

 

 

De Revival Gemeente is een moderne kerk die zich kenmerkt door uitgebreid Bijbelgetrouw onderwijs, waarin Jezus Christus centraal staat en waar vastgelopen mensen herstel vinden naar geest, ziel en lichaam vanuit het volbrachte werk van Christus. Wij geloven dat het Gods bedoeling is dat het een mens goed gaat, in alle aspecten van zijn bestaan. Door Bijbelgetrouw en actueel onderwijs proberen wij mensen te bemoedigen, te laten groeien in hun geloof, te vormen tot discipelen van Jezus en voor te bereiden op een zelfstandige wandel met God.

 

De Revival Gemeente combineert al het goede uit diverse kerkelijke stromingen: we realiseren ons dat onze christelijke levensovertuiging Joodse wortels heeft, in het besef dat Jezus (Jeshua), alsook alle hoofdpersonen uit de Bijbel, Israëlieten/Joden waren en de Bijbel een Joods boek is.

 

Tegelijkertijd kent de Revival Gemeente de bijzondere combinatie van de ‘gereformeerde’ bijbelgetrouwheid en Schriftonderzoek, met aandacht voor de grondtalen waarin de Bijbel is geschreven (Hebreeuws en Grieks), het ‘sprankelende’ van de Pinksterbeweging en het open staan voor de algemene en bijzondere werkingen en gaven van de Heilige Geest, zonder dat dit ten koste gaat van het centraal stellen van Christus. Dat maakt de Revival Gemeente zeer bijzonder.

 

Onder de diverse knoppen worden de diverse kenmerken en aandachtsgebieden van onze gemeente uitgewerkt.

 

Ik wens u veel zegen in alles toe en hoop u/jou een keer te mogen begroeten in de Revival Gemeente. Welkom!

 

 

Andréas de Groot, pastor Revival Gemeente